FDZ & RAB

FDZ

www.fdz.dk              Hvad er FDZ.....???

Foenede Danske Zoneterapeuter er landets største branceforening for alternative behandlere.

Sundhedsstyrelsen har godkendt FDZ som registreringsansvarlig forening i henhold til RAB ordningen.

FDZ uddanner zoneterapeuter af et højt fagligt niveau på egne skoler, senest er der trådt samarbejde i kraft med CVSU som er Center For Videregående Sundhedsuddannelser i Odense.
Mærket tilkendegiver medlemsskab af FDZ, samt garanti for en yderst professionel og veluddannet terapeut.

RAB

Hvad er RAB.....???

Registreret Alternativ Behandler, som er en tilkendegivelse af et højt niveau, hvor uddannelse og kvalitet er i højsæde.

Zoneterapeuten skal dygtiggøre sig løbende og opnå et fastsat antal point for at beholde registreringen.

Samtidig skal der føres journal over klienterne efter regler fastsat af Datatilsynet.
Mærket der tilkendegiver et højt og fagligt niveau, hvor uddannelse og kvalitet er i højsæde.