Åbningstider

Åbningstider

Å B N I N G S T I D E R

MANDAG   KL. 08.30 TIL KL. 17.00

TIRSDAG  KL. 08.30 TIL KL. 18.00

ONSDAG   KL. 08.30 TIL KL. 18.00

TORSDAG  KL. 08.30 TIL KL. 17.00

FREDAG   LUKKET

LØRDAG   LUKKET

SØNDAG   LUKKET